Мета і завдання організації

Метою діяльності Організації є – задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, професійних ті інших спільних інтересів, сприяння збереженню і відновленню здоров'я людей та природного і культурного середовища.

Основними завданнями Організації є:

• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

• одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію;

• вносити пропозиції до органів влади і управління, які стосуються питань здоров'я людей та природного і культурного середовища;

• розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

• засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;

• формування еколого-гігієнічного світогляду, пропаганда знань про стан природного і культурного середовища;

• здійснення громадського контролю по  запобіганню екологічним кризам локального і глобального масштабу, шкоди здоров'ю людей;

• сприяння запобіганню діяльності, загрозливій екологічній безпеці, здоров'ю людей, збереженню біологічної різноманітності і умов для стійкого розвитку суспільства;

• вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я населення залежно від середовища життєдіяльності, чинників навколишнього середовища які шкідливо впливають на стан здоров'я людини;

• аналіз причин і умов виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань, професійних захворювань, масових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних уражень;

• сприяння громадянам і їх об'єднанням в діяльності по збереженню і відновленню природної і культурної спадщини, оздоровленню навколишнього середовища, забезпеченню екологічної безпеки і стійкого розвитку;

• організація громадського контролю за станом навколишнього середовища, природних і культурних цінностей і об'єктів, а також здоров'я населення;

• організація громадського  екологічного контролю за дотриманням законодавства в області природокористування, забезпечення екологічної безпеки, охорони природи і культурних цінностей і об'єктів, прав і здоров'я населення;

• розробка пропозицій  з вдосконалення чинного природоохоронного і санітарного законодавства;

• сприяння забезпеченню охорони, відновлення і раціонального використання природного середовища і природних ресурсів.